Over ons

saMBO-ICT: een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen en heeft sterke banden met de MBO Raad, Kennisnet en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

De belangenbehartiger van de sector op een breed terrein

saMBO-ICT is de belangenbehartiger van de sector op een breed terrein. Zo houden we ons bezig met gegevensuitwisseling, maar ook met eLearning in het primaire proces. Daarnaast zijn er vele activiteiten, van project Informatiebeveiliging tot kennisdeling tussen gebruikersgroepen van de belangrijkste applicaties.

Gezamenlijke activiteiten

Daarbij maakt saMBO-ICT gebruik van de kennis en energie die binnen de MBO organisaties aanwezig is. Zoveel mogelijk worden instellingen zelf in staat gesteld om gezamenlijke activiteiten vorm te geven. saMBO-ICT zorgt daarbij voor ondersteuning.