Privacy

saMBO-ICT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de bijbehorende kosten, voor een beveiligingsniveau dat aansluit bij de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Op die manier proberen we te voorkomen dat onnodig persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

In principe kun je je eigen gegevens inzien en wijzigen via je profielpagina.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.